Rada školy

Zloženie Rady školy pri MŠ, Sídlisko 9. mája vo Vrbovom

Pedagogickí pracovníci:

Blanáriková Juliana – Predseda Rady školy
Tomášiková Anna

Nepedagogický pracovník:

Miklíková Ingrid – Podpredseda rady školy

Zástupcovia MSÚ:

Ing. Duračka Jozef
Mgr. Cifrová Jana
Prievozníková Tatiana

Zástupcovia rodičov:

Paedr. Duračková Alena

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Andrísková Andrea
Mgr. Puváková Lucia
Horňák Patrik
Kubíková Soňa