Personál materskej školy

Materská škola, Sídl. 9. mája 322,Vrbové

Riaditeľka: Beáta Potroková – poverená riadením

Učiteľky:

Filoména Galbavá
Emília Breče
Marta Kalabusová
Zdenka Vráblová
Daniela Strapatá
Anna Tomášiková
Michaela Uváčková
Eva Bartošová

Vedúca školskej jedálne: Ingrid Miklíková

Kuchárky:
Eva Hulvanová
Alena Sumerová

Školníčka: Katarína Nosková
Upratovačka: Katarína Vydarená

Odborný administratívny pracovník: Marcela Hečková

Práčka: Silvia Holická

elokované pracovisko na Súkenníckej ul. 256, Vrbové

Učiteľky:

Juliana Blanáriková
Andrea Hasillová, DiS
Bc. Kamila Štefanková
Sylvia Vargová
Mgr. Andrea Mikundová
Mgr. Dagmar Potroková
Bc. Zuzana Pagáčová

Kuchárky:

Denisa Brisudová
Anna Blažová
Silvia Holická

Školníčka: Lenka Juhásová
Upratovačka:: Mária Polčíková

Elokované pracovisko na Komenského ul.2:

Učiteľky:
Eva Majerníková
Iveta Kóňová