Personál materskej školy

Riaditeľka: Vargová Sylvia – štatutár

Odborný administratívny pracovník:: Hečková Marcela

Vedúca školskej jedálne : Miklíková Ingrid

Sídl.9.mája:

Pedagogickí zamestnanci a triedy.

1. Trieda Slniečka.
Mgr. Mikundová Andrea – triedna učiteľka
Vargová Sylvia – riaditeľka a učiteľka

2. Trieda Lienky.
Strapatá Daniela – triedna učiteľka

3. Trieda Včielky.
Breče Emília – triedna učiteľka
Mgr. Horňáková Eva – učiteľka

4. Trieda Sovičky.
Tomášiková Anna – triedna učiteľka
Uváčková Michaela – učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:
Kuchárky:
Hulvanová Eva
Sumerová Alena

Školníčka: Nosková Katarína
Upratovačka: Vydarená Katarína
Práčka: Holická Silvia

Súkennícka ul. :

Zástupca štatutára: Andrea Hasillová DiS

Pedagogickí zamestnanci a triedy.

1. Trieda Žabky.
Potroková Beáta – triedna učiteľka
Blanáriková Juliana – učiteľka

2. Trieda Motýliky.
Bc.Štefanková Kamila – triedna učiteľka
Dis Hasillová Andrea – zástupkyňa pre MŠ a učiteľka

3. Trieda Lienka
Vráblová Zdenka – triedna učiteľka
Galbavá Filoména – učiteľka

4. Trieda Včielka.
Mgr Potroková Dagmar – triedna učiteľka
Bc. Pagáčová Zuzana – učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci.
Kuchárky.
Brisudová Denisa
Blažová Anna
Holická Silvia

Školníčka: Juhásová Lenka
Upratovačka
:Baleková Katarína

Pedagogickí zamestnanci trieda Komenského ul.
Lienka.
Kóňová Iveta – triedna učiteľka
Majerníková Eva – učiteľka