Personál materskej školy

Riaditeľka: Vargová Sylvia – štatutár

Odborný administratívny pracovník:: Hečková Marcela

Vedúca školskej jedálne : Miklíková Ingrid

Sídl.9.mája:

Učiteľky:
Bartošová Eva
Breče Emília
Galbavá Filoména
Kalabusová Marta
Strapatá Daniela
Tomášiková Anna
Uváčková Michaela
Vráblová Zdenka

Kuchárky:
Hulvanová Eva
Sumerová Alena

Školníčka: Nosková Katarína
Upratovačka: Vydarená Katarína
Práčka: Holická Silvia

Súkennícka ul. :
Hasillová Andrea, DIS : zástupca štatutára

Učiteľky:
Blanáriková Juliana
Ing. Kvasnicová Erika
Bc. Pagáčová Zuzana
Potroková Beáta
Mgr. Potroková Dagmar
Šáchová Frederika

Kuchárky:
Brisudová Denisa
Blažová Anna
Holická Silvia

Školníčka: Juhásová Lenka
Upratovačka: Polčíková Mária

Komenského ul.:
Učiteľky:
Majerníková Eva
Kóňová Iveta