Zbierame batérie so Šmudlom

Eko-výchovný program pre deti MŠ spojený so zberom použitých batérií, je projektom spoločnosti SEWA, a.s.
Eko-výchovná časť programu je zabezpečená v spolupráci s organizáciou DAPHNE.

Dĺžka projektu:
- Materská škola je do projektu zapojená min. 1 rok.
- Deti vo veku 4 – 6 rokov sa zúčastnia eko-výchovnej hodiny „Zbierame batérie so Šmudlom“.
- Materskej škole bude eko-výchovný program poskytnutý každý druhý rok,aby sa všetky deti zúčastnili výuky (aj tie deti, ktoré mali v čase prvej výuky 3 -4 roky ).

O čom je Eko – výchovný program pre deti „Triedime batérie so Šmudlom“?
Šmudlovi pomôžu zvieratká rozlúštiť záhadu, kto znečisťuje vodu v susednom lese. Deti sa dozvedia, z čoho všetkého je zložená obyčajná batéria, a prečo by ju nemali hádzať do bežného koša.
Dostaneme:
- Plastovú zbernú nádobu na batérie umiestnenú v priestoroch MŠ
- Letáčiky určené pre deti a rodičov
- Papierové škatuľky „B-boxy“ na zber batérií. Deti zbierajú batérie doma do papierovej škatuľky. Po jej naplnení vysypú batérie v MŠ do zbernej nádoby. B-box si ponechajú pre ďalší zber.