Zápis do Materskej školy

Materská škola, Sídl. 9.mája 322 Vrbové vyhlasuje v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva SR č. 308/2009 Z. z.
ZÁPIS DETÍ na školský rok 2019/2020

Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť v budove MŠ na Sídlisku aj na Súkenníckej ul. od 22.04.2019, alebo stiahnuť na www.msvrbove.sk

Kompletne vyplnené žiadosti budeme prijímať:
- osobne 29.04. a 30.04.2019 od 9.00 do 14.00 hod. v kancelárii MŠ na Súkenníckej ul.

- e-mailom / beata.potrokova@msvrbove.sk /
- poštou

Prednostne sa prijímajú deti:
- s odloženou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
- ktoré dovŕšili 5. rok veku
- s nástupom k 3.9.2019
- od 3 rokov

ziadost-o-prijatie1