OZNAM Prevádzka MŠ júl –august 2019

Riaditeľstvo MŠ Sídl.9.mája 322, Vrbové, oznamuje, že počas letných prázdnin bude prevádzka nasledovne:
01.07.-12.07.2019 prerušená prevádzka
15.07.- 09.08.2019 prevádzka v budove na Súkenníckej ul.
12.08.- 30.08.2019 prerušená prevádzka