Krúžková činnosť

V školskom roku 2019/2020 V MŠ zabezpečujeme:

Výučbu anglického jazyka
lektorka p. Vidová spĺňajúca kvalifikačné predpoklady
2,50 € za lekciu

MŠ Sídlisko:každú stredu od 15.05 hod. do 15.35 hod. – jedáleň

MŠ Súkennícka: každú stredu od 15.40 hod. do 16.10 hod. – v triede č.1

MŠ Komenského: každú stredu od 14.30 hod. do 15.00 hod.- trieda

Folklórny krúžok Kolovrátok
Bez poplatku

MŠ Sídlisko: každý nepárny týždeň štvrtok od 15.15 hod.– 16.00 hod.
pod vedením p. Mgr. E. Horňákovej a p.Mgr. A. Mikundovej

MŠ Súkennícka: každý párny týždeň štvrtok od 15.00 hod.– 15.45 hod.
pod vedením p. J. Blanárikovej a p. Mgr. D. Potrokovej

Krúžok moderného tanca
bez poplatku

MŠ Sídlisko: každý párny týždeň vo štvrtok od 15.15 – 16.00 hod.
pod vedením p. M. Uváčkovej

MALÝ KONŠTRUKTÉR – LEGOVŇA

Výchovno-vzdelávacie aktivity sú je určené pre predškolské deti, ktoré sú prirodzenými staviteľmi. Vďaka obľúbenej stavebnici DUPLO® sa deti oboznámia s rôznymi témami, ako sú zvieratá, vesmír, morský život, rozprávky alebo hrdinovia. Získajú veľa poznatkov, veľa sa naučia a samozrejme všetko si postavia a vyskúšajú.

AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU:
Deti sa zoznámia s rôznymi témami a na postavenom modeli ich pochopia
Témy sú predstavené cez príbeh alebo rozprávku
Skladaním sa deti učia povoliť uzdu svojej tvorivosti a fantázii
Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti
Vnímajú základy dizajnu a proporčnosti
Oboznamujú sa s konštrukčnými súvislosťami
Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich
A TO VŠETKO POČAS HRY!

TERMÍNY + Témy
MŠ Sídlisko: štvrtok 10.15 – 11.15
MŠ Súkennícka, MŠ Komenského: štvrtok 9.00 – 10.00

10.10. 2019 Príroda Strom
07.11. 2019 Halloween Pavúk
21.11. 2019 Počasie Dúha
05.12. 2019 Mikuláš Sob