Kontakty

Materská škola
Sídl. 9.mája 322
922 03 Vrbové

tel. č.: 0911 600 295
info [zavinac] msvrbove [bodka] sk

Elokované pracovisko:
Súkennícka ul. 256
t.č. : 033 7792 815

Elokované pracovisko:
Komenského 2
t.č. : 0902 750 787 – slúži na ohlasovanie neprítomnosti detí
033 7792471 – slúži na odhlasovanie zo stravy

Poverená riadením
Beáta Potroková
beata [bodka] potrokova [zavinac] msvrbove.sk

Vedúca školskej jedálne
Ingrid Miklíková
ingrid [bodka] miklikova [zavinac] msvrbove.sk

Odborný administratívny pracovník
Marcela Hečková
info[zavinac] msvrbove.sk