Dodatok k zmluve Dataland

Faktúry, zmluvy

Zmluva a dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu

Zmluva o dodávke elektriny

faktury MS 2013
objednavky MS 2013

DODATOK č.2 k zmluve o dodávke plynu

FA MŠ do 30.11.2014
OBJ MŠ do 30.11.214
OBJ 122014

Zmluva s Márius Pedersen

Zmluva o výpožičke

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o účte

MŠ 2015
FA k 31.12.2015
OBJ k 31.12.2015

ŚJ 2015
faktúry + objednavky SJ Sidlisko 9. mája 322 (7)

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodavke plynu

Dodatok k zmluve Petrocomp

MŠ 2016

FA k 31.10.2016 (2)
OBJ k 31.10.2016

ŠJ 2017

faktúry + objednavky MS Sidlisko 9. mája 322 (1)

MŠ 2017

OBJ k 30.11.2017 (2)
FA k30.11.2017 (1)

Zmluva PLANTEX

Dodatok k zmluve Slovak Telecom

Zmluva KOMENSKY

Dohoda UPSVaR

Zmluva o dodávke zemného plynu

Zmluva o bežnom účte

MŠ 2018
FA k 31102018 (1)
OBJ k 31102018

ŠJ
faktúry + objednavky MS Sidlisko 9. mája 322 (3)

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva o elektronických službách

MŠ 2019
FA 32019
OBJ 32019