Akcie

Divadlo : Veselá rozprávka 08.10.18
Súťaž v tvorivosti na tému jesenné variácie: september-október
Posedenie pre starých rodičov v mesiaci úcty k starších: 18.10.- 26.10.18
Vystúpenie v Domove dôchodcov:24.10.18
Kúzelník: 13.11.18
Deň materských škôl: 05.11.18 lampiónový sprievod
Etnografické muzeum Krakovany : 19.11.18 /včielky Súken.ul./
Mikuláš:04.12.18
Vianočný koncert v CZUŠ: 05.12.18
Vianočná besiedka s kapustnicou: 11.12.18
Divadlo:Malí huncúti a Vianoce:18.12.18
Beseda s poľovníkom spojená s kŕmením zveri: súken.ul. 30.01.19
Divadlo: Cesta okolo sveta: 14.01.19
Ekoprogram Zbierame batérie so Šmudlom: 04.02.19
Fašiangový karneval:
Dentálna hygiena:
Divadlo: Janko a Marienka : 12.02.19
Návšteva knižnice:
Výlet na Katarínku /predškoláci/:
Divadlo: Princezná Katarínka: 14.03.19
Návšteva ZŠ:
Ľudové zvyky,vynášanie moreny:
Mobilné planetárium: 26.03.19/predškoláci/
Divadelné predstavenie:
Exkurzia v Plantexe:
Divadlo:Farebný panáčik:24.04.19
Deň rodiny: Súken.13.05.19, Sídl. 14.05.19
Deň detí:31.05.19
MŠ hľadá superstar:
Koncoročný výlet:
Sokoliari:
Rozlúčka s predškolákmi: