Akcie

Divadlo : Veselá rozprávka 08.10.18
Súťaž v tvorivosti na tému jesenné variácie: september-október
Posedenie pre starých rodičov v mesiaci úcty k starších: 18.10.- 26.10.18
Vystúpenie v Domove dôchodcov:24.10.18
Kúzelník: 13.11.18
Deň materských škôl: 05.11.18 lampiónový sprievod
Etnografické múzeum Krakovany : 19.11.18 /včielky Súken.ul./
Mikuláš: 04.12.18
Vianočný koncert v CZUŠ: 05.12.18
Vianočná besiedka s kapustnicou: 11.12.18
Divadlo:Malí huncúti a Vianoce:18.12.18
Beseda s poľovníkom spojená s kŕmením zveri: Súken.ul. 30.01.19
Divadlo: Cesta okolo sveta: 14.01.19
Fašiangový karneval: Súken.ul.20.02.19, Sídl-9.mája 05.03.19
Divadlo: Janko a Marienka : 12.02.19
Ekoprogram Zbierame batérie so Šmudlom: 04.03.19
Návšteva knižnice:12.03.19
Meranie zraku: 13.03.19
Divadlo: Princezná Rozmarinka: 14.03.19
Návšteva ZŠ na Školskej ul.: 15.03.19
Ľudové zvyky,vynášanie moreny:20.03.19
Mobilné planetárium: 26.03.19/predškoláci/
Divadlo: Farebný panáčik:24.04.19
Exkurzia v Plantexe /predškoláci/: 26.04.19
Deň rodiny: Súken.13.05.19, Sídl. 14.05.19
Deň detí:31.05.19
Výlet na Katarínku :
MŠ hľadá superstar:
Sokoliari:20.06.19
Predstavenie-Príbeh jedného rytiera: 24.06.19
Rozlúčka s predškolákmi: