Úvod

Čo je to výchova?
Príklad, láska a – inak nič.
Pestalozzi

 

Mílí rodičia!

Vítame vás na internetovej stránke Materskej školy, mestskej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, Sídl. 9. mája 322, Vrbové, ktorá má aj 4 elokované triedy na Súkenníckej 256 a 1 triedu na Komenského ul. Sme radi, že ste si našli čas a chcete sa dozvedieť viac o našej materskej škole.

Prečo si zapísať dieťa práve do našej materskej školy? Možno preto, že vaše deti budú tráviť čas v príjemnom a útulnom prostredí s množstvom krásnych hračiek. Pre deti pripravujeme dni plné prekvapení v súlade so Školským vzdelávacím programom Zvedavko .

V školskom roku 2017/2018 zabezpečujeme :

krúžok anglického jazyka
krúžok náboženskej výchovy
folklórny krúžok Kolovrátok
krúžok moderného tanca Bambuľky

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ: 10 € mesačne

Výška úhrady za stravu denne za dieťa: 1,19 €
• desiata : 0,28 €
• obed : 0,68 €
• olovrant: 0,23 €

Veríme, že na našej stránke nájdete veľa zaujímavého.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Kolektív MŠ