Úvod

“Na dobrom začiatku všetko záleží”
J.A.Komenský

 

Mílí rodičia!

Vítame vás na internetovej stránke Materskej školy, mestskej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, Sídl. 9. mája 322, Vrbové, ktorá má aj 4 elokované triedy na Súkenníckej 256 a 1 triedu na Komenského ul.2. Sme radi, že ste si našli čas a chcete sa dozvedieť viac o našej materskej škole.

Prečo si zapísať dieťa práve do našej materskej školy? Možno preto, že vaše deti budú tráviť čas v príjemnom a útulnom prostredí s množstvom krásnych hračiek. Pre deti pripravujeme dni plné prekvapení v súlade so Školským vzdelávacím programom Zvedavko .

V školskom roku 2018/2019 zabezpečujeme :

krúžok anglického jazyka
folklórny krúžok
krúžok moderného tanca

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ:
a) dieťa ktoré dovŕšilo vek troch rokov 12,00 €
b) dieťa ktoré nedovŕšilo vek troch rokov 15,00 € a to vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch rokov.

Výška úhrady za stravu denne za dieťa: 1,34 €
• desiata : 0,32 €
• obed : 0,76 €
• olovrant: 0,26 €

Veríme, že na našej stránke nájdete veľa zaujímavého.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Kolektív MŠ